Sume neîncasate de către pensionarul decedat

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc: soţului supravieţuitor; copiilor; părinţilor; în lipsa…

Read more