Pensia anticipată

Documentele necesare înscrierii la PENSIE ANTICIPATĂ, după caz: • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme); • carnetul de muncă (original şi copie); • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie); • carnetul…

Read more