• Sume neîncasate de către pensionarul decedat

  Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc: soţului supravieţuitor; copiilor; părinţilor; în lipsa…

  Read more
 • Ajutor de deces

  Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului: • asiguratului; • pensionarului; • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Beneficiari: În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului Ajutorul de deces se achită unei…

  Read more
 • Pensie de urmaș

  Documentele necesare înscrierii la PENSIE DE URMAȘ, după caz: • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme); • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original  şi copie; • decizia medicală…

  Read more
 • Pensie de invaliditate

  Documentele necesare înscrierii la PENSIE DE INVALIDITATE, după caz: • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme); • carnetul de muncă (original şi copie); • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);…

  Read more
Sari la conținut