Persoana responsabilă cu privire la întrebările referitoare la liberul acces la informațiile de interes public din sfera de activitate a Casei Județene de Pensii Prahova este doamna Graziella Chițu, consilier superior în cadrul instituției, e-mail: gratziela.chitu@cnpp.ro, telefon: 0244.577.406.

Acte normative de interes public

– Legea 544/2001

– HG NR. 123/2002

Informatii de interes public

ANUNȚ ACHIZIȚIE JALUZELE

               – Anexa 1 – Formular ofertă

               – Formulare operatori economici

– Lista informatiilor de interes public

– Informare

Anunț Colectiv Popa Nicolae Daniel

– Raport de evaluare centralizata a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016

– Situatia drepturilor salariale Septembrie 2017

– Situatia drepturilor salariale Martie 2018

– Situatia drepturilor salariale la 30 Septembrie 2018

– Situatie drepturi salariale 29 martie 2019

– Situatia drepturilor salariale la 30 Septembrie 2019

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31.03.2020

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 30.09.2020

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31.03.2021

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31.09.2021

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31.03.2022

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 30.09.2022

– SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 31.03.2023

 SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE LA 30.09.2023

ANUNȚ ACHIZITIE  SERVICII PAZA

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE INSOTIRE SI SUPRAVEGHERE TRANSPORT VALORI MONETARE

– DECLARATIE INTEGRITATE INSTITUTIONALA 

RAPORT ANUAL PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2021

PROCES CONSTATARE BUNURI PRIMITE ANUL 2022 BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT

– BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT IN CADRUL UNOR ACTIVITATI DE PROTOCOL ANUL 2021

– BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT IN CADRUL UNOR ACTIVITATI DE PROTOCOL ANUL 2020

– RAPORT ANUAL 2021 AL COMISIEI PARITARE

– RAPORT ANUAL 2020 AL COMISIEI PARITARE

– RAPORT ANUAL 2019 AL COMISIEI PARITARE

RAPORT ANUAL PE 2022 IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIV DISCIPLINARE

RAPORT ANUAL PE 2022 RESPECTARE NORME DE CONDUITA FUNCTIONARI PUBLICI

– RAPORT ANUAL 2021 RESPECTARE NORME DE CONDUITA FUNCTIONARI PUBLICI

– RAPORT ANUAL 2020 RESPECTARE NORME DE CONDUITA FUNCTIONARI PUBLICI

– RAPORT ANUAL 2019 RESPECTARE NORME DE CONDUITA FUNCTIONARI PUBLICI

RAPORT ANUAL PE 2022 RESPECTARE NORME DE CONDUITA PERSONAL CONTACTUAL

– RAPORT ANUAL 2021 RESPECTARE NORME DE CONDUITA PERSONAL CONTRACTUAL 2021

– RAPORT ANUAL 2020 RESPECTARE NORME DE CONDUITA PERSONAL CONTRACTUAL 2020

– RAPORT ANUAL 2019 RESPECTARE NORME DE CONDUITA PERSONAL CONTRACTUAL 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 – 2001 în anul 2022

MASURI ADOPTATE LA NIVELUL CASEI JUDETENE DE PENSII PRAHOVA CONFORM LEGII NR.92023