A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de  25 septembrie 2022adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, adeverință eliberată după data de 5 septembrie, data începerii anului școlar.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

 

B. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2022 –o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor

Puteți descărca documentul de la link-ul de mai sus, document pe care îl puteți găsi pe site și la meniul Formulare/Stabiliri pensii.

Puteți transmite declarația pe propria răspundere și pe adresele de e-mail ale instituției, respectiv office@pensiiprahova.ro (pentru Casa Județeană de Pensii Prahova) și campina@pensiiprahova.ro (pentru Casa Locală de Pensii Câmpina)

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 – adeverința în original, din care să rezulte că, în anul universitar 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii, adeverință eliberată după data începerii anului universitar;

 

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.