Cerere pentru acordarea ajutorului de deces

– Cerere pentru plata pensiei neincasata

– Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat

– Cerere reluare plata pensie in sistem mecanizat

– Cerere luare in evidenta schimbare domiciliu

– Cerere transfer dosar