Serviciul Stabiliri Prestații

Stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale, stabileşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat.