Serviciul Plăți Prestații

Efectuează plata drepturilor de asigurări sociale individuale şi a indemnizaţiilor şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat.

Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora;