Serviciul Plăți Prestații

Efectuează plata drepturilor de asigurări sociale individuale şi a indemnizaţiilor şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat.

Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora.

 

 – ANUNT COLECTIV Nr.A76543 din 08.12.2022

ANUNT COLECTIV Nr.A58945 din 06.10.2022

ANUNT COLECTIV Nr.A50120 din 30.08.2022

 – ANUNT COLECTIVNr.A39199 din 07.07.2022

 – ANUNT COLECTIV Nr.A27224 din 05.05.2022