Serviciul Juridic

Asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti.

Rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor