Serviciul Financiar Contabilitate

Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat.

Asigură execuţia bugetară şi organizează contabilitatea acesteia.