Serviciul Evidență Contribuabili

Încheie contracte de asigurare socială.

Asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale.

Certifică stagiul de cotizare al asiguraților.