Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

Asigură comunicarea eficientă a instituției cu beneficiarii (asigurați și pensionari) şi cu mijloacele de informare în masă.