Casa Locală de Pensii Câmpina

Principalele atribuții:

  • înregistrează cereri de pensie și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;
  • emite decizii de pensie și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;
  • stabilește cuantumul pensiilor și al celorlalte drepturi de asigurări sociale și efectuează plata acestora, potrivit legii;
  • stabilește și plătește indemnizații lunare și alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;
  • emite decizii de recuperare a drepturilor bănești încasate necuvenit și urmărește recuperarea acestora, în condițiile legii;
  • îndrumă persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;
  • rezolvă petiții, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de statut ori stabilite de președintele CNPAS.

Localități arondate Casei Locale de Pensii Câmpina.