În atenția elevilor și studenților, beneficiari ai unei pensii de urmaș!

A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de  25 septembrie 2023, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2023 – 2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii,…

Read more