Accidente de Munca

Aici veti gasi informatii in legatura cu asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

 

Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 848/2004 – Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 

 • Formular de declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale >> Tipareste
 • Model de completare al formularului de declaratie pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale >> Tipareste
        
 • Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (in format electronic) >> Descarca
 • Model de completare al declaratiei pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (in format electronic) >> Descarca 

Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

      Conditii generale

      Declaratia pe proprie raspundere privind asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va face si pe suport electronic.

      Declaratia în format electronic se depune odata cu declaratia pe suport de hârtie (ANEXA 1) listata la calculator, semnata si stampilata), la Casa Teritoriala de Pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.

      Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

      Declaratiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5″ Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.
      Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:

 • denumire fisier;
 • Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dupa caz.      Suportul magnetic va contine un fisier de tip DBF,TXT sau XLS (înregistrare de lungime fixa), care va avea în mod obligatoriu urmatoarea denumire continut: A_xxxxxxxxxxxxx.DBF, A_xxxxxxxxxxxxx.TXT sau A_xxxxxxxxxxxxx.XLS (unde xxxxxxxxxxxxx= codul fiscal al angajatorului)- (ANEXA 1) contine datele aferente [ncadrarii activitatii angajatorului pe coduri CAEN, date statistice privind accidentele de munca si bolile profesionale la nivel de angajator.      Ordinea câmpurilor din structura fisierului este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu si sunt de lungime fixa.      În descrierea de mai jos “Tip câmp ” are urmatoarea semnificatie: N – numeric, aliniat la dreapta
 • C – caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fara:,:,,,..(semne diacritice).      În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.      Descrierea organizarii înregistrarilor din fisiere:
        Fisierul A_xxxxxxxxxxxxx.DBF, A_xxxxxxxxxxxxx.TXT sau A_xxxxxxxxxxxxx.XLS (ANEXA 1) contine o singura înregistrare si are urmatoarea structura:

 

  Denumire camp Tip camp Lungime Explicatii
Anul de raportare AN N 4 Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste declaratia Pentru prima raportare anul =2005
Denumire angajator DEN C 29 Contine denumirea angajatorului
Localitatea (oras, comuna) A_LOCA C 21 Adresa sediu angajator – localitate (oras sau comuna) -se completeaza obligatoriu
Strada (strada, satul) A_STR C 21 Adresa sediu angajator – strada sau sat- daca se completeaza orasul, se completeaza obligatoriu si strada
Numar A_NR C 7 Adresa sediu angajator – numar
Sector A_SECT N 2 Adresa sediu angajator – sector (numai pentru Bucuresti)
Judet A_JUD C 3 Adresa sediu angajator- Cod judet -se completeaza obligatoriu (*)
Cod postal COD_P C 6 Cod postal adresa angajator
Telefon TELEFON N 10 Telefon de legatura angajator
Fax FAX N 10 Nr. fax angajator
E-mail E_MAIL C 45 Adresa e-mail angajator
Nume prenume reprezentant legal NUME_RL C 29 Nume prenume administrator sau director general societate
Cod judet din Nr. de înmatriculare în Registrul Comertului RJ C 3 Contine primele trei caractere din numarul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului
Nr. de înregistrare din Registrul Comertului RN N 5 Contine caracterele 4-8 din numarul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. în RC)
Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul Comertului RA N 4 Contine ultimele patru caractere din numarul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului
Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice CF N 13 Se completeaza partea numerica a codului unic de înregistrare / cod fiscal atribuit angajatorilor – persoane juridice
Cont bancar angajator CONT C 35 Contul bancar in care se plateste contribusia
Banca BANCA C 29 Banca unde se plateste contribusia
Cod CAEN activitate de la pct. 2.1 A21CAEN C 4 Se completeaza Codul CAEN al activitatii cu numarul cel mai mare de angajati la data completarii declarasiei. Se completeaza obligatoriu
Nr persoane activitate de la pct. 2.1 A21P N 6 Se completeaza numarul mediu anual de angajati în activitatea prevazuta la pct.2.1, pe anul de raportare sau, daca unitatea nu are un an de functionare, numarul mediu de persoane din perioada de functionare. Se completeaza obligatoriu
% din total P pentru activitatea de la pct.2.1 A21PROC N 5.2 Contine exprimarea procentuala a numarul de angajati de la pct.2.1 Se completeaza obligatoriu
Cod CAEN activitate de la pct. 2.2 A22CAEN C 4 Se completeaza Codul CAEN al activitatii cu numar de angajati imediat inferior celui de la punctul 2.1 daca exista mai multe activitati, in rest spatiu
Nr persoane activitate de la pct. 2.2 A22P N 6 Se completeaza numarul mediu anual de angajati în activitatea prevazuta la pct.2.2 pe anul de raportare sau, daca unitatea nu are un an de functionare, numarul mediu de persoane din perioada de functionare. Se completeaza 0 daca nu exista activitate.
% din total P pentru activitatea de la pct.2.2 A22PROC N 5.2 Contine exprimarea procentuala a numarul de angajati de la pct.2.2
Cod CAEN activitate de la pct. 2.3 A23CAEN C 4 Se completeaza Codul CAEN al activitatii cu numar de angajati imediat inferior celui de la punctul 2.2, spatiu daca nu mai exista alta activitate
Nr persoane activitate de la pct. 2.3 A23P N 6 Se completeaza numarul mediu anual de angajati în activitatea prevazuta la pct.2.3 pe anul de raportare sau, daca unitatea nu are un an de functionare, numarul mediu de persoane din perioada de functionare. Se completeaza 0 daca nu exista activitate.
% din total P pentru activitatea de la pct.2.3 A23PROC N 5.2 Contine exprimarea procentuala a numarul de angajati de la pct.2.3
Cod CAEN activitate de la pct. 2.4 A24CAEN C 4 Se completeaza Codul CAEN al activitatii cu numar de angajati imediat inferior celui de la pct2.3 sau daca exista mai mult de 4 activitati în unitate nu se mai completeaza, spatiu daca nu mai exista alta activitate
Nr. persoane activitate de la pct.2.4 A24P N 6 Se completeaza numarul mediu anual de angajati în activitatea prevazuta la pct.2.4 sau numarul mediu anual al tuturor celorlalte activitati din unitate neexprimate la punctele anterioare pe anul de raportare sau, daca unitatea nu are un an de functionare, numarul mediu de persoane din perioada de functionare. Se completeaza 0 daca nu exista activitate/activitati.
% din total P pentru activitatea de la pct.2.4 A24PROC N 5.2 Contine exprimarea procentuala a numarul de angajati de la pct.2.4
Total nr. persoane TNRPERS N 6 Total nr. mediu anual de persoane pe anul de raportare sau daca unitatea nu are un an de functionare este media nr. de persoane din perioada de functionare
Total Procent TPROC N 5.2 Total procent obligatoriu 100%
Nr total accid munca an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NTA1 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2002 care corespunde activitatii 2.1, 0 daca nu exista
Nr total accidente munca an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NTA2 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2003 care corespunde activitatii 2.1, 0 daca nu exista
Nr total accid munca an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NTA3 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2004 care corespunde activitatii 2.1, 0 daca nu exista
Accidente de munca – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NTAM N 5.1 Se completeaza media accidentelor de munca pentru activitatea 2.1 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accid de traseu ITM an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21ITM1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Accid de traseu ITM an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21ITM2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Accid de traseu ITM an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21ITM3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Accidente de traseu ITM – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21ITMM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu ITM pentru activitatea de la pct.2.1. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu INV an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21INV1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Accidente de traseu INV an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21INV2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Accidente de traseu INV an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21INV3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Accidente de traseu INV – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21INVM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu INV pentru activitatea de la pct.2.1. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu decese an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21DEC1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Accidente de traseu decese an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21DEC2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Accidente de traseu decese an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21DEC3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Accidente de traseu decese – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21DECM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu deces pentru activitatea de la pct.2.1. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21AINV1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2002(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21AINV2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2003(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21AINV3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2004(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21AINVM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu INV pentru activitatea prevazuta la pct.2.1( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21ADEC1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2002(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21ADEC2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2003(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21ADEC3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.1 pentru anul 2004(fara traseu), 0 daca nu exista
Accidente soldate cu deces (fara traseu) -media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21ADECM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu deces pentru activitatea prevazuta la pct.2.1( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.,, 0 daca nu exista
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21CN1 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21CN2 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21CN3 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21CNM N 5.1 Se completeaza media cazurilor noi de imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare, 0 daca nu exista
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NSCD1 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NSCD2 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NSCD3 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Nr salariati incadrati in conditii deosebite -media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NSCDM N 7.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare, 0 daca nu exista
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NSCS1 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2002, 0 daca nu exista
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 (**) A21NSCS2 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2003, 0 daca nu exista
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NSCS3 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1 pentru anul 2004, 0 daca nu exista
Nr. salariati incadrati in conditii speciale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.1 A21NSCSM N 6.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.1, 0 daca nu exista.Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr total accidente munca an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NTA1 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2002 care corespunde activitatii 2.2
Nr total accidente munca an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NTA2 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2003 care corespunde activitatii 2.2
Nr total accidente munca an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NTA3 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2004 care corespunde activitatii 2.2
Nr total accidente de munca – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NTAM N 5.1 Se completeaza media accidentelor de munca pentru activitatea 2.2, 0in rest.. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu ITM an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22ITM1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.2 pentru anul 2002
Accidente de traseu ITM an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22ITM2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.2 pentru anul 2003
Accidente de traseu ITM an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22ITM3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.2 pentru anul 2004
Accidente de traseu ITM – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22ITMM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu ITM pentru activitatea de la pct.2.2. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu INV an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22INV1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.2 pentru anul 2002
Accidente de traseu INV an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22INV2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.2 pentru anul 2003
Accidente de traseu INV an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22INV3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.2 pentru anul 2004
Accidente de traseu INV – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22INVM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu INV pentru activitatea de la pct.2.2. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu decese an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22DEC1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.2 pentru anul 2002
Accidente de traseu decese an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22DEC2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.2 pentru anul 2003
Accidente de traseu decese an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22DEC3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.2 pentru anul 2004
Accidente de traseu decese – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22DECM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu deces pentru activitatea de la pct.2.2. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22AINV1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22AINV2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2003(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22AINV3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22AINVM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu INV pentru activitatea prevazuta la pct.2.2( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22ADEC1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22ADEC2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2003(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22ADEC3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.2 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) -media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22ADECM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu deces pentru activitatea prevazuta la pct.2.2( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22CN1 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2002
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22CN2 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2003
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22CN3 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2004
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22CNM N 5.1 Se completeaza media cazurilor noi de imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NSCD1 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2002
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NSCD2 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2003
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NSCD3 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2004
Nr salariati incadrati in conditii deosebite – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NSCDM N 7.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NSCS1 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2002
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 (**) A22NSCS2 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2003
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NSCS3 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 pentru anul 2004
Nr. salariati incadrati in conditii speciale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.2 A22NSCSM N 6.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.2 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr total accidente munca an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NTA1 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2002 care corespunde activitatii 2.3
Nr total accidente munca an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NTA2 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2003 care corespunde activitatii 2.3
Nr total accidente munca an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NTA3 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2004 care corespunde activitatii 2.3
Accidente de munca -media – pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NTAM N 5.1 Se completeaza media accidentelor de munca pentru activitatea 2.3 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu ITM an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23ITM1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.3 pentru anul 2002
Accidente de traseu ITM an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23ITM2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.3 pentru anul 2003
Accidente de traseu ITM an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23ITM3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea 2.3 pentru anul 2004
Accidente de traseu ITM – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23ITMM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu ITM pentru activitatea de la pct.2.3. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu INV an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23INV1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.3 pentru anul 2002
Accidente de traseu INV an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23INV2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.3 pentru anul 2003
Accidente de traseu INV an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23INV3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea 2.3 pentru anul 2004
Accidente de traseu INV – media – pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23INVM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu INV pentru activitatea de la pct.2.3. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu decese an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23DEC1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.3 pentru anul 2002
Accidente de traseu decese an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23DEC2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.3pentru anul 2003
Accidente de traseu decese an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23DEC3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea 2.3 pentru anul 2004
Accidente de traseu decese – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23DECM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu deces pentru activitatea de la pct.2.3. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23AINV1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.3pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23AINV2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.3 pentru anul 2003(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3) A23AINV3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea de la pct.2.3 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23AINVM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu INV pentru activitatea prevazuta la pct.2.3( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23ADEC1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.3 pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23ADEC2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.3 pentru anul 2003(fara traseu)
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23ADEC3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea de la pct.2.3 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) -media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23ADECM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu deces pentru activitatea prevazuta la pct.2.3( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23CN1 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2002
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23CN2 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3pentru anul 2003
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23CN3 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2004
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23CNM N 5.1 Se completeaza media cazurilor noi de imbolnaviri profesionale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NSCD1 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2002
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NSCD2 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2003
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NSCD3 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2004
Nr salariati incadrati in conditii deosebite – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NSCDM N 7.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii deosebite pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NSCS1 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2002
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 (**) A23NSCS2 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2003
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NSCS3 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 pentru anul 2004
Nr. salariati incadrati in conditii speciale – media pentru cod CAEN de la pct. 2.3 A23NSCSM N 6.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii speciale pentru activitatea prevazuta la pct.2.3 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr total accidente munca an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24NTA1 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2002 care corespunde activitatii/activitatilor 2.4
Nr total accidente munca an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24NTA2 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2003 care corespunde activitatii/activitatilor 2.4
Nr total accidente munca an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NTA3 N 3 Se completeaza numarul total de accidente de munca din anul 2004 care corespunde activitatii/activitatilor 2.4
Accidente de munca -media pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NTAM N 5.1 Se completeaza media accidentelor de munca pentru activitatea/activitatile 2.4. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu ITM an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24ITM1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2002
Accidente de traseu ITM an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24ITM2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2003
Accidente de traseu ITM an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24ITM3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu ITM pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2004
Accidente de traseu ITM – media pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24ITMM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu ITM pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu INV an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24INV1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2002
Accidente de traseu INV an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24INV2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2003
Accidente de traseu INV an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24INV3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu INV pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2004
Accidente de traseu INV – media pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24INVM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu INV pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente de traseu decese an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24DEC1 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2002
Accidente de traseu decese an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24DEC2 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2003
Accidente de traseu decese an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24DEC3 N 2 Se completeaza numarul acc. de traseu cu deces pentru activitatea/ activitatile 2.4 pentru anul 2004
Accidente de traseu decese – media pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24DECM N 4.1 Se completeaza media acc. de traseu cu deces pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4. Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24AINV1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24AINV2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2003(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24AINV3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu INV pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu invaliditate(fara traseu) -media pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24AINVM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu INV pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24ADEC1 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2002(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24ADEC2 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2003(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24ADEC3 N 2 Se completeaza acc. de munca cu deces pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2004(fara traseu).
Accidente soldate cu deces (fara traseu) -media – pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24ADECM N 4.1 Se completeaza media accidentelor de munca cu deces pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4( fara traseu) Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24CN1 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2002
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24CN2 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2003
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24CN3 N 3 Se completeaza numarul total de cazuri noi imbolnaviri profesionale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2004
Nr. total cazuri noi de imbolnaviri profesionale – media, pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24CNM N 5.1 Se completeaza media cazurilor noi de imbolnaviri profesionale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24NSCD1 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2002
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24NSCD2 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2003
Nr salariati incadrati in conditii deosebite an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NSCD3 N 5 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii deosebite pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2004
Nr salariati incadrati in conditii deosebite – media, pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NSCDM N 7.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii deosebite pentru activitatea/activitatile de la pct.2.4 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2002 pentru cod CAEN de la pct. 2..4 (**) A24NSCS1 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2002
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2003 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 (**) A24NSCS2 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2003
Nr. salariati incadrati in conditii speciale an 2004 pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NSCS3 N 4 Se completeaza numarul total de angajati incadrati în conditii speciale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 pentru anul 2004
Media Nr. salariati incadrati in conditii speciale pentru cod CAEN de la pct. 2.4 A24NSCSM N 6.1 Se completeaza media angajatilor incadrati în conditii speciale pentru activitatea/ activitatile de la pct.2.4 Daca unitatea nu indeplineste 3 ani de functionare, media se va calcula prin raportarea la numarul anilor de functionare.


        *) Codul judetului Prahova este 291
      **) Datele statistice privind accidentele de munca si bolile profesionale, precum si numarul de salariati incadrati in conditii deosebite si speciale, se completeaza numai pentru anii in care activitatea respectiva a inceput sa se desfasoare inaintea datei de 01.07. a anului respectiv

Leave a Reply