PENSIA PENTRU INVALIDITATE

PENSIA  PENTRU INVALIDITATE  

Au dreptul  la pensie de invaliditate persoanele care si-au pierdut total sau cel putin  jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
 1. Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
 2. Neoplaziilor; schizofreniei si SIDA
 3. Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
Beneficiaza  de pensie de invaliditate si urmatoarele persoane care si-au pierdut total sau  cel putin jumatate din capacitatea de munca cand se aflau in urmatoarele  situatii :
 1. Satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus
 2. Sunt elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar
 3. Ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale pe perioada practicii profesionale ca elev, ucenic sau student.
 4. Ca umare a participarii la revolutia din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989. In acest caz beneficiaza de acelasi drepturi cu cei care au suferit accidente de munca
In raport cu  cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca,  invaliditatea este:
 1. de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, si a capacitatii de autoingrijire
 2. de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de ingrijire
 3. de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal demunca
Pensionarii  de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara  pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80%  din valoarea unui punct de pensie.
Pensionarii  de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1 –  3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele  stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre  comisia centrala de expertiza medico militara.   Nu sunt  supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :
 1. prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,
 2. au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei  pentru limita de varsta,
 3. au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare  si au realizat stagiile complete de cotizare.
Pensionarii  de invaliditate cu gr I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de  invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.   Pensionarii  de invaliditate cu gr III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din  activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce  depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.  

ACTE NECESARE:   – cerere  pentru inscrierea la pensie de invaliditate;   – decizia  medicala privind gradul de invaliditate emisa de medicul expert al asigurarilor  sociale;   – adeverinta  din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate  temporara de munca si cuantumul acesteia;   – carnetul  de munca (original si copie);   – alte acte  prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata  in alte sectoare de activitate;   – livretul  militar (original si copie);   – diploma de  studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si  perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;   – pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;   – adeverinta  privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul  colectiv/individual de munca;   – adeverinta  privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;   – procura  speciala pentru mandatar, daca este cazul;   – acte  pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii  nr. 42/1990 etc.