COMUNICAT

        Pentru a veni in sprijinul persoanelor care au solicitat informatii privind valabilitatea adeverintelor de grupa superioara de munca, emise in baza acordului de mediere, facem urmatoarele precizari:

Potrivit Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor, dintre parti, pe cale amiabila, acest acord (contract, intelegere) fiind rezultatul exclusiv al negocierii dintre  parti.

Prin pronuntarea hotararii de expedient, instanta consfinteste doar intelegerea dintre parti, stingand litigiul dintre acestea, insa nu obliga casa teritoriala de pensii sa valorifice grupa superioara de munca sau eventualele conditii deosebite sau speciale de munca.

Mai mult, in conformitate cu dispozitiile art.158 alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, casa teritoriala de pensii  are obligatia de a aplica legislatia in vigoare privind corectitudinea incadrarii in grupa superioara de munca, verificand daca adeverintele au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile, intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Casa teritoriala de pensii nu poate fi, asadar, obligata sa valorifice adeverintele de incadrare in grupa superioara de munca, obtinute prin acord de mediere si eliberate de catre angajator, cu atat mai mult cu cat nu se poate face dovada de catre acesta, cu documente cu valoare practica, privind incadrarea/nominalizarea persoanei in grupa superioara de munca.

Potrivit legii, incadrarea persoanelor in fosta grupa I si/sau a – II – a de munca se putea face de catre angajator cel tarziu pana la data de 1 aprilie 2001, pe baza unor acte administrative (hotarari ale consiliului de administratie, proces-verbal etc.) prin care se nominaliza expres persoana incadrata in grupa superioara de munca, iar angajatorul avea obligatia de a plati, catre Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, contributia de asigurari sociale, pentru fiecare angajat, diferentiat in functie de incadrarea in grupa de munca.

Prin urmare, adeverintele cu grupa superioara de munca, emise in baza acordului de mediere nu pot fi valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie, din urmatoarele considerente:

  • Instanta nu obliga casa teritoriala de pensii la valorificarea grupei de munca obtinuta pe baza acordului de mediere;
  • Potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fosta grupa I si/sau a – II- a de munca pot fi valorificate numai in situatia in care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate in arhiva societatii.

22.03.2016

This movie requires Flash Player 9

 

 

Conducerea Casei Naţionale de Pensii Publice

are bucuria de a transmite cele mai dragi gânduri

şi urări de sănătate celor pentru care îşi dedică activitatea zi de zi.

Ziua de 1 Octombrie oferă, în ultimii ani, prilej de manifestare

a sentimentelor de respect, preţuire şi aleasă consideraţie

faţă de cei a căror nobleţe şi căldură sufletească

ne-au călăuzit paşii şi ne însoţesc  – ca un preţios dar – în drumul nostru prin viaţă.

Tuturor persoanelor vârstnice un sincer şi călduros

„ La mulţi ani!”

Ileana CIUTAN

PREŞEDINTE CNPP

 1 OCTOMBRIE 2013

Incepand cu data de 1 iulie 2012, conform prevederilor OUG nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora acestea îşi au domiciliul.

Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, va preda în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin structurile teritoriale ale acesteia, documentele și informațiile referitoare la declaraţiile individuale de asigurare pe care le are în evidenţă.

Persoanele din categoria avută în vedere, care se vor autoriza pentru activităţile respective după data de 01.07.2012, vor completa şi depune declaraţia privind venitul asigurat la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii.

Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, vor putea fi descărcate de pe site-ul ANAF – www.anaf.ro.

 CONTURILE IBAN DESCHISE LA TREZORERIA PRAHOVA VALABILE INCEPAND CU 01 IULIE 2012, CONFORM OUG 125/2011, ARONDATE PE ADMINISTRATII FISCALE TERITORIALE :

DENUMIRE CONT:Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica.

 

 ARONDAREA LOCALITATILOR JUDETULUI PRAHOVA

LA UNITATILE FISCALE TERITORIALE DIN CADRUL D.G.F.P. PRAHOVA

Denumire Adresa postala Localitatea
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului  PRAHAOVA Ploiesti,str. Aurel Vlaicu nr. 22, C.P. 100023 Ploiesti
Denumire Administratie Fiscala Adresa Postala a Adm. Fiscale Localitati Arondate
A.F.P.M. Ploiesti Ploiesti,str. Aurel Vlaicu nr. 22, C.P. 100023 Ploiesti
A.F.P.M. Campina Campina,Str. Mioritei Nr.16, C.P. 105600 Campina
Adunati
Banesti
Breaza
Brebu
Comarnic
Cornu
Poiana Campina
Provita De Jos
Provita De Sus
Secaria
Sotrile
Talea
Telega
Valea Doftanei
A.F.P.O. Baicoi Baicoi,Str. Republicii Nr.75Bis , C.P. 105200 Baicoi
Cocorastii Mislii
Cosminele
Dumbravesti
Filipesti Padure
Floresti
Magureni
Plopeni
Scorteni
Valcanesti
A.F.P.O. Busteni Busteni,Str. Nestor Ureche, Nr. 3, C.P. 105500 Busteni
Azuga
Sinaia
A.F.P.O. Mizil Mizil,Str. Blajului  nr. 8,  C.P. 105800 Mizil
Baba Ana
Boldesti Gradistea
Calugareni
Ceptura
Ciorani
Colceag
Fantanele
Fulga
Gornet Cricov
Gura Vadului
Iordachianu
Jugureni
Salciile
Tomsani
Urlati
Vadu Sapat
A.F.P.O. Slanic Slanic,Str. 23 August Nr. 13,  C.P. 106200 Slanic
Alunis
Bertea
Stefesti
Varbilau
A.F.P.O. Valenii De Munte Valenii de Munte,Str. Popa Sapca, Nr. 7, C.P. 106400 Valenii De Munte
Apostolache
Aricestii Zeletin
Baltesti
Carbunesti
Cerasu
Chiojdeanca
Drajna
Gornet
Batrani
Gura Vitioarei
Izvoarele
Lapos
Magurele
Maneciu
Pacureti
Podenii Noi
Posesti
Predeal Sarari
Salcia
Sangeru
Soimari
Starchiojd
Surani
Tataru
Teisani
A.F.P C. Brazi Ploiesti,Str. Democratiei nr. 60 – 62, C.P. 100560 Brazi
Albesti Paleologu
Aricesti Rahtivani
Balta Doamnei
Barcanesti
Berceni
Blejoi
Boldesti-Scaieni
Bucov
Cocorastii Colt
Draganesti
Dumbrava
Filipesti Targ
Gherghita
Gorgota
Lipanesti
Manesti
Olari
Paulesti
Plopu
Poienarii  Burchii
Puchenii Mari
Rafov
Sirna
Targsoru Vechi
Tinosu
Valea Calugareasca

26.06.2012

Conform prevederilor OUG nr.17/16 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate si prevederilor Ordinului nr.772 din 30 mai 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

Restituirea sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei, se face astfel:

a) pentru sumele retinute in perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie-august 2012;

b) pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013

Pana la data de 25 august 2012, Guvernul aproba prin hotarare graficul si modalitatea de restituire a sumelor prevazute la alin. (1) lit. b).

Stabilirea tranşelor lunare egale prevăzute la lit. a) se face prin cumularea diferenţelor de pensii nete corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie şi martie 2011, suma rezultată urmând a fi împărţită în 3 părţi egale.

Restituirea sumelor se face din oficiu de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 306/8.05.2012, s-au adus modificari atat Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cat si Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 Astfel, pentru persoanele  cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.

 Aceste prevederi se aplica incepand cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.

Potrivit art. 1 din HG nr. 370/2012 ziua de 30 aprilie 2012 este libera si se va recupera in ziua de 5 mai 2012.

In atentia angajatorilor

Numarul de zile lucratoare din lunile aprilie si mai 2012 nu se vor modifica ca urmare a aplicarii HG nr. 370/2012, astfel ca luna aprilie 2012 va avea un numar de 20 de zile lucratoare, iar luna mai 2012 va avea un numar de 22 de zile lucratoare.

 

În urma ridicării unor excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.259 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Curtea Constituţională s-a pronunţat, în data de 13 martie 2012, prin două decizii. Conform comunicatului de presă din data de 14 martie a.c., Curtea Constituţională a constatat că “ dispoziţiile art 259 alin(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.”

 În conformitate cu art. 147 alin. (4) din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

 În acest sens s-a pronunţat Curtea şi în Decizia nr.223/13 martie 2012, prin care a constatat că” deciziile sale produc efecte numai pentru viitor iar cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Trebuie reţinut, însă, că până la această dată, deciziile Curţii Constituţionale – aflate în discuţie – nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Având în vedere avalanşa de cereri prin care pensionarii solicită încetarea reţinerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi restituirea sumelor reţinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 până la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preţurilor de consum, ţinând seama de precizările de mai sus, precum şi de faptul că noua modalitate de calcul al acestor contribuţii se va aplica în mod automat pentru toţi pensionarii din categoria avută în vedere, precizăm că nu este nevoie de depunerea unor cereri.

După publicarea, în Monitorul Oficial, a deciziilor Curţii Constituţionale, CNPP va proceda la punerea în aplicare a dispoziţiilor acestora.

 17.04.2012

 

PLATA IN AVANS A PENSIILOR IN LUNA APRILIE 2012  

I.  Casa Naţională de Pensii Publice a întreprins demersuri pentru a achita în avans, în perioada 11 – 25 aprilie, prin intermediul S.C. Poşta Română S.A., drepturile cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, după următorul calendar:

  • În data de 11 aprilie a.c. vor fi achitate drepturile persoanelor care – în mod obişnuit – primeau aceste drepturi în data de 14 ale lunii;
  • În data de 12 aprilie a.c. vor fi achitate drepturile persoanelor care – în mod obişnuit – primeau aceste drepturi în data de 15 ale lunii;
  • În data de 13 aprilie a.c. vor fi achitate drepturile persoanelor care – în mod obişnuit – primeau aceste drepturi în data de 16 ale lunii;
  • După data de 17 aprilie a.c. vor fi achitate celelalte drepturi, astfel încât toate persoanele să primească pensiile până la data de 25 aprilie, în loc de 27 aprilie, cum erau acestea achitate în mod obişnuit.

În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii care nu au fost găsiţi la domiciliu, plata drepturilor este asigurată la sediul subunităţilor poştale până în penultima zi lucrătoare din lună, respectiv 27 aprilie.

II. Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate convenţii, acestea vor putea fi ridicate, după caz, începând cu data de 12 aprilie, dar nu mai târziu de 13 aprilie

Biggest banking news in local and national sports. Commentary from the Fan Personalities danielle hunter jersey. CBS Sports Radio offers around the clock national sports coverage and channel latavius murray jersey, Harnessing the power and resources of CBS RADIO and the top rated CBS Sports. Dirty underside of pro sports. Petrie's own depiction, The particular, As to Ranadive as"A very big-headed and dismissive little chap" Has unduly cruel. Most likely, In a way, Some of his anger is subliminally fueled by the actions of the Kings' former owners(Specific Maloofs) And his own failings in the old age.. Their openings were filled by defensive tackle Shamar Stephen, Linebacker Audie Cole and as a consequence cornerback Trae Waynes. Been very good, He was quoted saying. Wasn the optimal day. It is all totally sort of neutralized. We know the distinction between the best and worst team won't be six games but for the purposes of this money making enterprise, It can be. However, 4.5 is really low and though the wise is on the over(Similarly you always bet double digit home underdogs) reshad jones jersey, It certainly is not. Donald's the most impressive, He's like a larger to me, Carr rumoured. "He wants to protect me at the very least janoris jenkins jersey. He gets mad if his guy's finger meets my jersey. "I think it's impressive for sure, Del Rio recounted. "I take great pride in being from this area. Even when it was not good, Enthusiast had some lean years, No matter. Pierre Garcon, WR, Redskins at elephants. Not to mention none(Fine, Number of) Of us were browsing, Garcon has creeped back onto the ideal radar marcus peters jersey. Aided by Jordan Reed's an the lack of, Garcon was targeted 11 times by Kirk Cousins a week ago damarious randall jersey, Catapulting to the team lead in that category.